automatizirana telefonska obavijesna služba


automatizirana telefonska obavijesna služba
automated telephone information service
* * *
• automated telephone information service

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.